Jelly, Reservoir and Joint is the envisioning of a more than human geography. Alternative systems and new networks form over a terrain that’s been invaded by a myriad of infrastructures and interventions. The images and 3D model are accompanied by excerpts from a speculative logbook.

Ahead of us are vast plains as far as the eye can see. Sand dunes, water reservoirs and plateaus that are interrupted in patches. They are right over there! A wide array of creepers are penetrating and flourishing through every capillary they could find. Let's move towards there.

Jelly
I don't remember anything, and I don't know what the plan is. Only by those means I can continue on this trek. At a fixed moment, shifting in an infinite space. I take the shape of the container when the temperature is high.

Reservoir
Piled up, collected, or accumulated. Does it matter? As long as they stay here, they are protected and secure. Around us, there are colossal infrastructures.

Joint
Nodes dissolve and come back together. Loose junctures and flexible edges. Watching them settles me down. As intensified relationships spill out only for a little while.Pelte, Rezervuar ve Mafsal, insandan ibaret olmayan bir coğrafya tahayyülü. Çeşitli altyapı ve müdahalelerle ihlale uğramış coğrafya üzerinde alternatif sistemler, yeni ağlar kuruluyor. Spekülatif bir seyir defterinden alıntılar, görsellere ve 3B modele eşlik ediyor.


Göz alabildiğine geniş düzlükler önümüzde. Kum tepeleri ve su rezervuarları ile yer yer sekteye uğrayan platolar. İşte oradalar! Envai çeşit sürünücü gövde, buldukları her kılcallıktan içeri girmiş ve serpilmişler. Oraya doğru hareket edelim. 

Pelte
Hiçbir şey hatırlamıyorum ve plan nedir bilmiyorum. Ancak bu sayede bu trekte yol alabiliyorum. Sabit bir anda, sonsuz bir mekanda yer değiştiriyor, sıcak halde bulunduğum kabın şeklini alıyorum. 

Rezervuar
Yığılmış, toplanmış ya da birikmiş. Farkeder mi? Burada kaldıkları müddetçe korunumlu ve güvence altındalar. Dev altyapılar çevremizde.


Mafsal
Düğüm noktaları çözülüp tekrar bir araya geliyor. Gevşek birleşim noktaları ve esnek çeperler.
Onları izlemek beni rahatlatıyor. Yoğunlaşmış ilişkiler etrafa saçılırken -yalnızca bir süreliğine. 
Back to Top