400x118 is an artist collective initiated in IMÇ* by a group of Istanbul-based artists. We have long passed the turning point at which the role of the curator and the artist within institutions and different approaches towards exhibitions and exhibiting were questioned and discovered. 400x118 is not interested in these questions, new approaches towards art making, or the relationship between the curator, the artists, and the exhibition itself. Rather, it is a platform for unconventional imagination and inclusion. Circumscribed within 400x118 cm, it offers artists a space to show whatever turns them on. Artists will be regularly invited to have a slot at 400x118.  
400x118 is the initiative of Dogancan Yilmaz, Irem Gunaydin, Merve Denizci, Min Yu, and Zeynep Beler. For our program's first edition and year, we have invited artists to work at 400x118 via the artist network. We are open to proposals from individual artists or nominations from like-minded institutions and artist networks based on availability. Current and upcoming exhibitions are announced in the Slots section on our website and our Instagram account.
* Istanbul Draper’s Bazaar is a complex of small businesses founded as a modernist urbanization project in the ’60s, featuring every kind of manufacturer, from drapery and furniture to music production companies.

400x118 İstanbul’da yaşayan ve çalışan bir grup sanatçının İMÇ'de başlattığı bir kolektiftir. Küratör ve sanatçının kurumlar içindeki rolünün, sergi ve sergilemeye yönelik farklı yaklaşımların sorgulandığı ve keşfedildiği dönüm noktasını çoktan geçtik. 400x118 ne bu sorularla, ne sanata yönelik yeni yaklaşımlarla, ne de küratör, sanatçı ve serginin kendisi arasındaki ilişkiyle ilgilenir; daha ziyade ezber dışı tahayyüller ve farklı alt yapılardan gelen pratiklere yer vermeye yönelik bir platformdur.  400x118 cm’lik sınırlar içinde, sanatçılara, paşa gönülleri ne isterse onu gösterebilecekleri bir alan sunar. Sanatçılar düzenli olarak 400x118’de çalışmalarını sergilemeye davet edilecektir.
400x118’in üyeleri Doğancan Yılmaz, İrem Günaydın, Merve Denizci, Min Yu ve Zeynep Beler’dir. Programımızın ilk edisyonu için sanatçı ağları aracılığıyla bizlere önerilen sanatçıları 400x118'de çalışmaya davet ettik. Uygunluğa bağlı olarak, benzer düşünen kurumlar ile sanatçılardan gelen teklifleri ve referansları değerlendirmeye açığız. Güncel ve gelecek sergiler, web sitemizin Slots bölümünde ve Instagram hesabında yayınlanacaktır.
Hacıkadın Mahallesi, Atatürk Bulvarı Caddesi İMÇ Pasajı 5.Blok No:5712Fatih 34513 İstanbul