A Proposal for a Future Exhibition: Scripted Expanded Molded I is the originally proposed version of Irem’s upcoming exhibition, which has turned into Godot and has been reimagined and revised due to a lack of funds. Irem has always found artist proposals interesting and fictitious, not because of their potential but mostly because of their lack of realization. I assure you I do not necessarily mean anything negative by lack of realization. Even if there is an infinite amount of funds available to create artwork, artist proposals are nothing but writing with a heavy dose of fiction and imagination. We all know that ideas can turn into words in a minute. But can words also turn into objects in a minute? Even so, could proposals correspond with one’s imagination as they manifest in the written form? Can ideas catch up with sentences and objects at the same speed, acceleration, and appearance? Feasibility and economy are in one corner, while autonomy and imagination are in the other. Thank God that we artists have writing. Long live writing. And don’t forget that Godot may never arrive, but waiting may lead to highly interesting encounters.

Je est un autre.
September 2022

Gelecek Sergi İçin Bir Öneri: Yazılmış Genişletilmiş Kalıplanmış Ben, İrem'in bir nevi Godot'a dönüşen ve finansman yetersizliği nedeniyle tekrar kurgulanarak gösterilecek sergisinin başlangıçta tasavvur edilmiş halinin öneri versiyonudur. İrem, sanatçı önerilerini her zaman ilginç ve imgelesel bulmuştur, ancak sahip oldukları potansiyelden dolayı değil; hayal edildikleri gibi gerçekleşme ihtimallerinin düşüklüğünden dolayı. Sizi temin ederim ki, gerçekleşme ihtimali düşük derken ille de olumsuz bir şey kastetmiyorum. Sanat eserlerini üretebilmek için sonsuz miktarda fon olsa bile, sanatçı önerileri yüksek dozda kurgu ve hayal gücü içeren metinlerden başka bir şey değillerdir. Fikirlerin bir dakikada kelimelere dönüşebileceğini hepimiz biliyoruz. Acaba kelimeler de bir dakika içinde nesnelere dönüşebilir mi? Öyle olsa bile, önerilerin yazılı biçimde tezahür ettikleri şekil, kişinin hayal gücüyle örtüşebilir mi? Fikirler cümleleri ve nesneleri aynı hızda, aynı ivmede ve aynı görünümde yakalayabilir mi? Fizibilite ve ekonomi bir köşede, özerklik ve hayal gücü diğer köşede.Tanrıya şükür ki biz sanatçıların bir kurtarıcısı var: Yazı. Yaşasın yazı. Unutmayın ki Godot hiç gelmeyebilir ama beklemek de son derece ilginç karşılaşmalara yol açabilir.

Ben başkasıyım.
Eylül 2022
A Proposal for a Future Exhibition: Scripted Expanded Molded I Irem Gunaydin Lightbox 400x115 cm
A Proposal for a Future Exhibition: Scripted Expanded Molded I Irem Gunaydin Lightbox 400x115 cm
Back to Top